уторак, 16. март 2021.

O duhu vremena, melanholiji; fašizmu

Na Radionici smo gledali i pričali fotografije Klavdija Slubana, Milice Macanović, Ellen Auerbach i Srđana Veljovića. Tema koja započeta prethodne nedelje je način na koji autorski pogled formira sliku stvarnosti i kako se precizno oslikava vreme uprkos subjektivnosti. 
Rad Klavdija Slubana je sav u procepu, zazoran, uvek u nemestu, provlačeći se mimo života koga slika u tamnim tonovima.
Ellen Auerbach (Rosenberg) (1906 - 2004), odrasla u liberalnoj jevrejskoj porodici, Bauhaus, Berlin pre 1933, seksualno oslobađanje, izbeglištvo, Amerika.
Miličine fotografije, lični zapisi o prostoru, realizovani filmom kao medijem u koji se Milica polako smešta. Distantni pogledi, projekcija želje; lagana melanholija potencirana zrnastom strukturom slika.
Srđanove, moje fotografije: detalji kraškog pejsaža, skulpturalna estetičnost kamenih formi, bezljudsko društvo; izuzetost, izuzetnost. Metafora fašizma.Klavdij Sluban

Klavdij Sluban

Klavdij Sluban


Ellen Auerbach

Ellen Auerbach


Milica Macanović

Milica Macanović

Milica Macanović

Milica Macanović


Srđan Veljović

Srđan Veljović

Srđan Veljović
четвртак, 11. март 2021.

Fotografija kao tačka stvaranja zajednice

Radionica se 6. marta 2021 bavila pregledom načina kako je fotografija oblikovala vreme posredujući pojedine teme iz svekolike realnosti. Na odabir tema u velikoj meri utiču sile koje se mogu opisati kao ideološke (masmediji, politika…). Neki noviji primeri, autorski pristupi otvaraju pukotine i mogućnosti sagledavanja stvarnosti kritičkije, istinitije.

Inspiracija za Radionicu je bila knjiga The civil contract of photography” Ariella Azoulay, koja ističe mogućnost da promeni ulogu i domet fotografije, uključi stranu recepcije u većoj meri, na način koji (nanovo) menja suštinu fotografskog medija.

“Koncepcija da fotografija stvara građansku zajednicu koju čine oni koji komuniciraju sa njom, prouzrokovala je promenu u načinu na koji medij fotografije funkcioniše. Fotografija uspostavlja zajednicu građana, ljudi koji su inače u milosti političkih režima i diktatura. Кao rezultat, Azoulay pruža način razumevanja fotografije kao načina mobilizacija građana ka solidarnosti i partnerstvu koje imaju moć izazoviti suverenu državu i one koji imaju politički autoritet.”

Ovo bi bile postavke na kojima i Radionica pokušava da radi.

Navedene teze smo proveravali na fotografijama sledećig autora:

Philippe Halsman
Guido Guidi
Luc Delahaye
Simon Norfolk
Andrea Gjestvang

Philippe Halsman

Guido Guidi


Luc Delahaye

Simon Norfolk

Andrea Gjestvang

понедељак, 08. март 2021.

Stefan Nemanja 2

 Fotografije spomenika Stefanu Nemanji nastavljaju da uvećavaju skup pogleda, bočnih, uzgrednih značenja koja ostaju prekrivena gromoglasnim zvaničnim tumačenjima.

Moć ovih fotografija je da podstaknu i omoguće razgovor o viđenom. Argumenti koje one donose omogućavaju šire sagledavanje, okreću nam glavu ka prizoru od koga smo skloni da se okrenemo ili ga prihvatimo pokoravajući mu se.

Matija Bijelić

Matija Bijelić