петак, 13. октобар 2017.

Beograd na vodi / prezentacija rada

Ponedeljak / 16. oktobar 2017 / prezentacija radova Radionice fotografije

Lagani početak događaja od 17 sati, CZKD Birčaninova 21

Od 18 i 30 će se održati razgovor na kome će učesnici Radionice u dijalogu sa Vladimirom Bjeličićem prodiskutovati neke od aspekata prikazanog rada.
U formi izložbe i foto sajma posetioci će biti u prilici da se postupno i podrobno upoznaju sa radovima i sa autorima:

Aleksandar Cvetković\
Aleksandar Jelesijević\
Aleksandra Solujić\
Dragana Padrov\
Dragana Vujović MIhić\
Emilija Cerović\
Hana Butković\
Ljiljana Pantelić Novaković\
Matija Bijelić\
Matija Nikolić\
Nikola Radeka\
Rada Sikimić\
Sandra Miletić\
Sanja Pajović\
Srdjan Veljović\
Suncica Rosić\
Tina Đurić\
Vlada Ilić\

Fotografije su nastale s proleća 2017, tokom nekoliko obilazaka, prilazaka Objektu iz raznih pravaca sa namerom da se istraže novonastale relacije Objekta i postojećeg gradskog tkiva.Tema Beograda na vodi koja je serijom fotografija obimno i široko notirana i oskudno konotirana nenadano ispoljava subverzivni potencijal samom činjenicom da ukazuje na očevidno. Prazno mesto konotacije, značenja prikazanog se popunjava samo, ne ostavljajući mogućnost za otvorenu interpretaciju viđenog. Ovim se potvrđuje da je u vreme hiperprodukcije slika potencijal i polje delovanja fotografije izvan slike same i nalazi se u okolnom prostoru, polju recepcije.