понедељак, 29. јануар 2018.

martin parr, muzej savremene umetnosti

Na Radionici 20. januara smo se, upoznali sa radom Martin Parr-a, fotografa koga bi smo
mogli opisati kao britanskog Dragana Petrovića.

Druga poseta Muzeju savremene umetnosti je bila 27. januara. Drugi pogled je
bio prilika za dalju eksplikaciju započetih razmišljanja i načina viđenja,
ili za promenu perspektive.
Svakako je pred Radionicom posao formulisanja iskaza, pogleda na Muzej.