недеља, 28. фебруар 2016.

IZLOŽBA !

Radionica fotografije Studentskog kulturnog centra predstaviće se izložbom „Čitanje grada“.
Izložba je nastala kao sinteza tri individualna istraživanja zajedničkog referenta.
Ukrštanjem različitih fotografskih itinerara, stvorena je likovno-dokumentarna celina koja
mapira individualno i/ili kolektivno značajne topose jedne urbane sredine.
Lišena ambicije da kadrovima definiše prostor, izložba otvara pitanje slojevitosti
pristupa jednom fenomenu.
Postavka prati osnovni zadatak radionice- istraživenje mesta i bića fotografije danas,
njene kontekste, kroz najširi spektar fotografskih veština i praksi.

Otvaranje izložbe 2. mart 2016, 1900 sati, skc. Izložba je otvorena do 10 marta.


izlažu:
Sanja Pajović
Tatjana Toroman
Hana Butković
Vladimir Stajić
Aleksandar Jelesijević
Aleksandra Solujić
Sandra Miletić
Matija Bijelić
Matija Nikolić
Nikola Radeka
Milica Krčmar
Milan Bajović
Aleksandar Cvetković
Dragana Padrov
Jovana Stevanović
Sanja Stanković
Marija Stević
Marko Milić
Vladimir Ilić
Nada Zrnić
Marija Backić
Srđan Veljović
Rade Ćurčin
Nada Zrnić
Tomislav Belopavlovićсубота, 20. фебруар 2016.

Pravljenje grada / 20. februar 2016

Izložba Radionice fotografije planirana za 2. mart se priprema i nastaje. Bazirana na tri lagana fotogafska istraživanja grada, Radionica je pravila grad.