среда, 06. децембар 2017.

Muzej savremene umetnosti u Beogradu kao tema fotografske radionice

Otvaranje Muzeja, 20 X 17, Srđan Veljović


U okviru radionice trenutno  se  bavimo temom Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Pregled radova je pokazao, još jedan put, svu raspršenost individualnog izraza koji proizilazi  iz zajedničke teme. Veoma subjektivne i odlučne intervencije viđenja samog objekta i njegovog celokupnog konteksta su pružila mnoštvo raznolikih čitanja koja na uzbudljiv način posreduju ka novim/neviđenim čitanjima Muzeja. Polazišna ideja radionice je bazirana na mogućnost izgradnje druge vrste iskustva kroz interakciju i komunikaciju na relaciji kozument/institucija. Na ovaj način se stvara slika o opažanju, o načinu na koji je Muzej percipiran, uticao, tj o krajnjem efektu po individualnog konzumenta procesa posredovanja sadržaja na relaciji institucija/kozument.

Marija Velinov

Na narednoj Radionici 9. decembra će biti predstavljeni projekti “Muzeji i još po neko mesto sećanja” i “Das Unheimliche koncept kao praktična alatka”. Tokom prethodnih sesija je prepoznata potreba za ovakvom vrstom proširivanja konteksta čime bi jasnije videli pravac kojim bi krenuli dalje.
Aleksandar Cvetković
Aleksandra Solujić

Hana Butković

Aleksandar Jelesijević
 
Matija Bijelić

Rada Sikimić

Sandra Miletić

Dragana Vujović Mihić