среда, 06. децембар 2017.

Muzej savremene umetnosti u Beogradu kao tema fotografske radionice

Otvaranje Muzeja, 20 X 17, Srđan Veljović


U okviru radionice trenutno  se  bavimo temom Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Pregled radova je pokazao, još jedan put, svu raspršenost individualnog izraza koji proizilazi  iz zajedničke teme. Veoma subjektivne i odlučne intervencije viđenja samog objekta i njegovog celokupnog konteksta su pružila mnoštvo raznolikih čitanja koja na uzbudljiv način posreduju ka novim/neviđenim čitanjima Muzeja. Polazišna ideja radionice je bazirana na mogućnost izgradnje druge vrste iskustva kroz interakciju i komunikaciju na relaciji kozument/institucija. Na ovaj način se stvara slika o opažanju, o načinu na koji je Muzej percipiran, uticao, tj o krajnjem efektu po individualnog konzumenta procesa posredovanja sadržaja na relaciji institucija/kozument.

Marija Velinov

Na narednoj Radionici 9. decembra će biti predstavljeni projekti “Muzeji i još po neko mesto sećanja” i “Das Unheimliche koncept kao praktična alatka”. Tokom prethodnih sesija je prepoznata potreba za ovakvom vrstom proširivanja konteksta čime bi jasnije videli pravac kojim bi krenuli dalje.
Aleksandar Cvetković
Aleksandra Solujić

Hana Butković

Aleksandar Jelesijević
 
Matija Bijelić

Rada Sikimić

Sandra Miletić

Dragana Vujović Mihić
петак, 03. новембар 2017.

radionica fotografijeRadionica fotografije Srđana Veljovića


kultivacija, komodifikacija, srđan veljović

Radionica je zamišljena kao otvorena platforma gde se, polazeći od interesovanja i želja polaznika kreće ka definisanju svrsishodnih načina upotrebe fotografije kao načina izražavanja. Fotografija kao polazno mesto razgovora i razmišljanja o stvarnosti.
Nema posebnih uslova niti ograničenja.
Čitanjem fotografija, razgrtanjem slojeva dokumentarnosti, subjektivnosti, subverzivnosti sklapamo sliku stvarnosti, komuniciramo, učimo.
Na ovaj način se odvija Radionica fotografije. Koristeći i baveći se običnim, nespektakularnim  fotografijama, radi sa na analizi same fotografske slike, a ujedno izvlačeći maksimum smisla iz vizuelnog materijala.

Predznanje, vrsta opreme, niti bilo koje drugo svojstvo nije preduslov pohađanja, Radionica je otvorena.

Prijava na Radionicu je na mail:

Potrebno je pripremiti izvestan broj fotografija, njih desetak ili više, za uvodnu prezentaciju kojom će se svaki novi učesnik predstaviti.

Prilog, učešće u Radionici iznosi 500 din po terminu.

Radionica se održava subotom od 11 sati u CZKD, Birčaninova 21, mala sala na prvom spratu.

четвртак, 02. новембар 2017.

Beograd na vodi / prezentacija rada / razgovorPrezentacija Radionice na temu Beograd na vodi, održana je 16. oktobra 2017, u CZKD, Birčaninova 21, u formi foto sajma.Održan je i razgovor Vladimira Bjeličića, istoričara umetnosti i Srđana Veljovića u trajanju od 46'13'' koji možete poslušati ovde:
http://pc.cd/JfzrtalK

петак, 13. октобар 2017.

Beograd na vodi / prezentacija rada

Ponedeljak / 16. oktobar 2017 / prezentacija radova Radionice fotografije

Lagani početak događaja od 17 sati, CZKD Birčaninova 21

Od 18 i 30 će se održati razgovor na kome će učesnici Radionice u dijalogu sa Vladimirom Bjeličićem prodiskutovati neke od aspekata prikazanog rada.
U formi izložbe i foto sajma posetioci će biti u prilici da se postupno i podrobno upoznaju sa radovima i sa autorima:

Aleksandar Cvetković\
Aleksandar Jelesijević\
Aleksandra Solujić\
Dragana Padrov\
Dragana Vujović MIhić\
Emilija Cerović\
Hana Butković\
Ljiljana Pantelić Novaković\
Matija Bijelić\
Matija Nikolić\
Nikola Radeka\
Rada Sikimić\
Sandra Miletić\
Sanja Pajović\
Srdjan Veljović\
Suncica Rosić\
Tina Đurić\
Vlada Ilić\

Fotografije su nastale s proleća 2017, tokom nekoliko obilazaka, prilazaka Objektu iz raznih pravaca sa namerom da se istraže novonastale relacije Objekta i postojećeg gradskog tkiva.Tema Beograda na vodi koja je serijom fotografija obimno i široko notirana i oskudno konotirana nenadano ispoljava subverzivni potencijal samom činjenicom da ukazuje na očevidno. Prazno mesto konotacije, značenja prikazanog se popunjava samo, ne ostavljajući mogućnost za otvorenu interpretaciju viđenog. Ovim se potvrđuje da je u vreme hiperprodukcije slika potencijal i polje delovanja fotografije izvan slike same i nalazi se u okolnom prostoru, polju recepcije.