четвртак, 12. новембар 2020.

Pejsaži. Kako ih čita(ti)ju? Kako nositi pušku po Beču?

Pejsaže Sally Mann, rad Deep South smo gledali i otkrivali na koji način fotografski rad može rascepiti ideološki formiranu sliku, u ovom slučaju američkog Juga. Načini kojima se se to postiže uključuju izbor arhaičnog fotografskog postupka, tehnike vlažnog kolodijuma, inače korišćene u vreme američkog građanskog rata, kao i rekreiranjem nekih od ikoničnih slika koje su naslikale rat, prvi rat koji je medijski posredovan savremeno publici putem fotografske slike.

Preporučujem tekst Sally Manns American vision of the land autorke Ayelet Carme.


Sally Mann, Untitled 8 AntietamTakođe smo na primeru rada On Love Afterwards, Milice Tomić, porazgovarali na temu "Kako nositi pušku po Beču?".
Нема коментара:

Постави коментар